Plan kariery PDF Drukuj Poleć znajomemu
Wpisany przez Administrator   

W momencie podpisywania kontraktu z firmą Vision dystrybutor znajduje się u progu swej kariery. Ale już po pierwszym miesiącu efektywnej pracy może wejść o 1 lub 2 stopnie wyżej i zostać dystrybutorem posiadającym kwalifikację VIP albo VIP 1S. Plan Kariery Vision zakłada, że wysokość prowizji jest uzależniona od spełniania przez dystrybutora warunków określonych dla konkretnej kwalifikacji.


Osiągnięcie kwalifikacji - to spełnienie wymogów kwalifikacji w ciągu jednego miesiąca dla każdej kwalifikacji.

Zamknięcie kwalifikacji - to spełnienie wymogów kwalifikacji w ciągu jednego, dwóch, czterech, sześciu miesięcy dla każdej konkretnej kwalifikacji.

KWALIFIKACJA VIP

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty dla aktywnych dystrybutorów według Planu Marketingowego) 10% prowizji od obrotu towarowego szóstego poziomu organizacji dystrybucyjnej.

Aby osiągnąć kwalifikację VIP, należy w ciągu miesiąca:
- złożyć zamówienie kwalifikacyjne (190 CV);
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej nie mniejszej niż pięciu dystrybutorów, którzy dokonali zakupu produktów (CV>0);
- wykazać łączny obrót towarowy dystrybutorów z pierwszego poziomu w wysokości 950 CV.

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty za kwalifikację VIP według Planu Marketingowego) bonus w wysokości 1% od obrotu towarowego siódmej i niższych linii organizacji dystrybucyjnej.
S – skrót od ang. star – "gwiazda".

KWALIFIKACJA VIP 1S 

Aby osiągnąć kwalifikację VIP 1S, należy:
- posiadać kwalifikację VIP;
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej 2 dystrybutorów w kwalifikacji VIP;
- wykazać łączny obrót towarowy na sześciu liniach organizacji dystrybucyjnej w wysokości 3 800 CV (równowartość 20 zakupów kwalifikacyjnych po 190 CV).

Aby zamknąć kwalifikację VIP 1S, należy spełnić powyższe warunki w ciągu jednego miesiąca.

„Zamknąć kwalifikację” – oznacza spełnienie warunków dotyczących do danej kwalifikacji w ciągu określonego okresu, ustalonego odrębnie dla każdej kwalifikacji. Otrzymać znaczek tej czy innej kwalifikacji, jak również korzystać z różnych dodatkowych przywilejów, w ramach posiadania tej kwalifikacji, można tylko po zamknięciu kwalifikacji.
Prowizje w ujęciu procentowym są wypłacane na podstawie wyników każdego miesiąca kwalifikacyjnego zgodnie z kwalifikacją, której warunki zostały przez dystrybutora spełnione w danym miesiącu.

Jeśli spełnisz warunki kwalifikacji VIP 1S w ciągu dwóch pierwszych miesięcy pracy w Vision, Firma wypłaci Tobie Jump Bonus w wysokości 250 P.W.

KWALIFIKACJA VIP 2S 

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty za kwalifikację VIP według Planu Marketingowego) bonus w wysokości 2% od obrotu towarowego siódmej i niższych linii organizacji dystrybucyjnej.

Aby osiągnąć kwalifikację VIP 2S, należy:
- posiadać kwalifikację VIP;
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej dwóch dystrybutorów w kwalifikacji VIP;
- posiadać w pierwszej linii organizacji dystrybucyjnej 2 gałęzie kwalifikacyjne z obrotem towarowym na sześciu liniach o wysokości nie mniejszej niż 3 800 CV w każdej;
- wykazać łączny obrót towarowy na sześciu liniach organizacji dystrybucyjnej w wysokości 15 200 CV.

Aby zamknąć kwalifikację VIP 2S, należy spełnić powyższe warunki w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kwalifikacyjnych.

Gałąź kwalifikacyjna – to grupa dystrybutorów o łącznym obrocie towarowym na sześciu poziomach, niezbędnym do spełnienia warunków określonej kwalifikacji.

Jeśli spełnisz warunki kwalifikacji VIP 2S w ciągu czterech pierwszych miesięcy pracy w Vision, Firma wypłaci Tobie Jump Bonus w wysokości 1 000 P.W..

KWALIFIKACJA VIP 3S

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty za kwalifikację VIP według Planu Marketingowego) bonus w wysokości 3% od obrotu towarowego siódmej i niższych linii organizacji dystrybucyjnej.

Aby osiągnąć kwalifikację VIP 3S, należy:
- posiadać kwalifikację VIP;
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej trzech dystrybutorów w kwalifikacji VIP;
- posiadać w pierwszej linii organizacji dystrybucyjnej 3 gałęzie kwalifikacyjne z obrotem towarowym na sześciu liniach o wysokości nie mniejszej niż 5 700 CV w każdej;
- wykazać łączny obrót towarowy na sześciu liniach organizacji dystrybucyjnej w wysokości 28 500 CV.

Aby zamknąć kwalifikację VIP 3S, należy spełniać powyższe warunki w ciągu trzech kolejnych miesięcy kwalifikacyjnych.

Jeśli spełnisz warunki kwalifikacji VIP 3S w ciągu sześciu pierwszych miesięcy pracy w Vision, Firma wypłaci Tobie Jump Bonus w wysokości 2 000 P.W.

KWALIFIKACJA VIP 4S 

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty za kwalifikację VIP według Planu Marketingowego) bonusu w wysokości 4% od obrotu towarowego siódmej i niższych linii organizacji dystrybucyjnej.

Aby osiągnąć kwalifikację VIP 4S, należy:
- posiadać kwalifikację VIP;
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej czterech dystrybutorów w kwalifikacji VIP;
- posiadać w pierwszej linii organizacji dystrybucyjnej 4 gałęzie kwalifikacyjne z obrotem towarowym na sześciu liniach o wysokości nie mniejszej niż 7 600 CV w każdej;
- wykazać łączny obrót towarowy na sześciu liniach organizacji dystrybucyjnej w wysokości 45 600 CV.

Aby zamknąć kwalifikację VIP 4S, należy spełnić powyższe warunki w ciągu czterech kolejnych miesięcy kwalifikacyjnych.

Jeśli spełnisz warunki kwalifikacji VIP 4S w ciągu ośmiu pierwszych miesięcy pracy w Vision, Firma wypłaci Tobie Jump Bonus w wysokości 3 000 P.W.

KWALIFIKACJA VIP 5S

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty za kwalifikację VIP według Planu Marketingowego) bonusu w wysokości 5% od obrotu towarowego siódmej i niższych linii organizacji dystrybucyjnej.

Aby osiągnąć kwalifikację, należy:
- posiadać kwalifikację VIP;
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej pięciu dystrybutorów w kwalifikacji VIP;
- posiadać w pierwszej linii organizacji dystrybucyjnej 5 gałęzi kwalifikacyjnych z obrotem towarowym na sześciu liniach o wysokości nie mniejszej niż 9 500 CV w każdej;
- wykazać łączny obrót towarowy na sześciu liniach organizacji dystrybucyjnej w wysokości 76 000 CV.

Aby zamknąć kwalifikację VIP 5S, należy spełniać powyższe warunki w ciągu pięciu kolejnych miesięcy kwalifikacyjnych.

Jeśli spełnisz warunki kwalifikacji VIP 5S w ciągu dziesięciu pierwszych miesięcy pracy w Vision, Firma wypłaci Tobie Jump Bonus w wysokości 6 000 P.W..

KWALIFIKACJA VIP-MASTER

Daje możliwość otrzymywania (oprócz wypłaty za kwalifikację VIP według Planu Marketingowego) bonus w wysokości 6% od obrotu towarowego siódmej i niższych linii organizacji dystrybucyjnej.

Aby osiągnąć kwalifikację, należy:
- posiadać kwalifikację VIP;
- posiadać na pierwszym poziomie organizacji dystrybucyjnej nie mniejszej niż sześciu dystrybutorów w kwalifikacji VIP;
- posiadać w pierwszej linii organizacji dystrybucyjnej 6 gałęzi kwalifikacyjnych z obrotem towarowym na sześciu liniach o wysokości nie mniejszej niż 11 400 CV w każdej;
- wykazać łączny obrót towarowy na sześciu liniach organizacji dystrybucyjnej w wysokości 114 000 CV.

Aby zamknąć kwalifikację VIP Master, należy spełniać powyższe warunki w ciągu sześciu kolejnych miesięcy.

Jeśli spełnisz warunki kwalifikacji VIP Master w ciągu pierwszego roku pracy w Vision, Firma wypłaci Ci Jump Bonus w wysokości 10 000 P.W..

KWALIFIKACJA VIP MASTER 1S-5S

Aby zamknąć kwalifikację VIP Master 1S, dystrybutor powinien w ciągu 12 kolejnych miesięcy posiadać kwalifikację VIP Master, jak również w pierwszej linii swojej organizacji dystrybucyjnej mieć nie mniejszej niż jednego dystrybutora w tej samej kwalifikacji.

Aby zamknąć kwalifikację VIP Master 2S – należy posiadać kwalifikację VIP Master, jak również posiadać w pierwszej linii swojej organizacji dystrybucyjnej 2 dystrybutorów w kwalifikacji VIP Master itd. — dо VIP Master 5S, który sam powinien mieć kwalifikację VIP Master i posiadać w pierwszej linii swojej organizacji dystrybucyjnej 5 dystrybutorów w tej samej kwalifikacji.

 

Kwalifikacja

Wymagania w ciągu 12 miesięcy:

  • VIP-MASTER 1S
  • VIP-MASTER 2S
  • VIP-MASTER 3S
  • VIP-MASTER 4S
  • VIP-MASTER 5S
  • posiadać kwalifikację VIP-MASTER;
  • mieć na pierwszej linii od 1 do 5 dystrybutorów w kwalifikacji VIP-MASTER (odpowiednio do ilości gwiazd u VIP-MASTER).

 

KWALIFIKACJA VIP SUPER STAR

Aby zamknąć kwalifikację VIP Super Star, dystrybutor powinien w ciągu 12 miesięcy:
- posiadać kwalifikację VIP Master;
- posiadać w pierwszej linii swojej organizacji dystrybucyjnej nie mniejszej niż 6 dystrybutorów w kwalifikacji VIP Master.

Bonusy VIP z każdego poziomu kwalifikacji nie sumują się. Dystrybutor otrzymuje tylko ten bonus, który jest naliczany zgodnie z osiągniętą kwalifikacją. Do wartości bonusu dystrybutora od siódmego poziomu organizacji dystrybucyjnej i kolejnych nie są włączane bonusy dystrybutorów jego organizacji, naliczane od obrotu towarowego dystrybutorów i ich struktur od siódmego poziomu do nieskończoności.

Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2012 19:15
 

Reklama Google

Strona jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie treści strony oraz zdjęć jest prawnie zabronione!
Do budowy portalu wykorzystano oficjalne materiały drukowane firmy oraz informacje zawarte na stronie: www.vipgroup.net